Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2021

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2021

Ogłoszenie 01/2022 z dnia 03/01/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 01/2022 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2021 roku.

Raport bieżący 01/2022 Investor CEE FIZ