Investor CEE FIZ - informacja o zmianie daty rozwiązania umowy depozytariusza

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor CEE FIZ - informacja o zmianie daty rozwiązania umowy depozytariusza

Ogłoszenie 10/2022 z dnia 24/03/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 09/2022 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) zawierający informację o zmianie daty rozwiązania umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu.

Raport bieżący 09/2022