Investor FIZ - Raport roczny

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - Raport roczny

Ogłoszenie 21/2022 z dnia 06/04/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 2021 r.

Invstor FIZ - Raport roczny