Investor FIZ - Wykup CI na 31 sierpnia 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - Wykup CI na 31 sierpnia 2023

Ogłoszenie 35/2023 z dnia 04/09/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 30/2023 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

Raport bieżący 30/2023