Investor FIZ - Zamiar wykupu CI w lipcu 2023 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - Zamiar wykupu CI w lipcu 2023 r.

Ogłoszenie 27/2023 z dnia 04/07/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 24/2023 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lipcu 2023 roku.

Raport bieżący nr 24/2023