Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2022 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w maju 2022 r.

Ogłoszenie 27/2022 z dnia 04/05/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 22/2022 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w maju 2022 roku.

Raport bieżący nr 22/2022