Investor FIZ - Zamiar wykupu w styczniu 2024

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - Zamiar wykupu w styczniu 2024

Ogłoszenie 03/2024 z dnia 03/01/2024

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 03/2024 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w styczniu 2024 roku.

Raport bieżący nr 03/2024