Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2022

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2022

Ogłoszenie 32/2022 z dnia 04/07/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżący 27/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Raport bieżący 27/2022