Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2022

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2022

Ogłoszenie 29/2022 z dnia 02/06/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżący 24/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 maja 2022 roku.

Raport bieżący 24/2022