Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2024

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2024

Ogłoszenie 05/2024 z dnia 01/02/2024

W załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości Raport bieżący 05/2024 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 stycznia 2024 roku.

Raport bieżący 05/2024