Investor FIZ - wycena WANCI na 30 kwietnia 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - wycena WANCI na 30 kwietnia 2023

Ogłoszenie 19/2023 z dnia 02/05/2023

W załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości Raport bieżący 19/2023 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2023 roku.

Raport bieżący 19/2023