Investor Gold FIZ - terminy raportów okresowych

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - terminy raportów okresowych

Ogłoszenie 4/2024 z dnia 25/01/2024

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 04/2024 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o datach przekazywania raportów okresowych przez Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w 2024 roku.

Investor FIZ - terminy raportów okresowych