Sprostowanie zmiany Statutu Investor Parasol SFIO ogłoszonej w dniu 25.11.2021 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Sprostowanie zmiany Statutu Investor Parasol SFIO ogłoszonej w dniu 25.11.2021 r.

Sprostowanie zmiany Statutu Investor Parasol SFIO ogłoszonej w dniu 25.11.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą statutu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) i ogłoszeniem opublikowanym w dniu 25 listopada 2021 r., została popełniona oczywista omyłka polegająca na tym, iż w pkt 58 protokołu zawierającego oświadczenie o zmianie statutu Funduszu oraz pkt 58 ogłoszenia Funduszu w przedmiocie zmiany statutu Funduszu, wskazano, że zmianie ulega tytuł Artykułu 17 oraz treści Artykułu 17 ust. 1, 2 oraz 4, podczas gdy w rzeczywistości chodziło o zmianę tytułu Artykułu 18 oraz treści Artykułu 18 ust. 1, 2 oraz 4.

Poprawne brzmienie wskazanej zmiany znajduje się w poniższym załączniku.

Sprostowanie ogłoszenia z dnia 25.11.2021 r.