Zmiany w Statucie Investor Parasol FIO i Investor Parasol SFIO

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiany w Statucie Investor Parasol FIO i Investor Parasol SFIO

Informujemy, że 19 kwietnia 2024 roku nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.

Zmiany wchodzą w życie w dniu 1 lipca 2024 roku. Informacje na temat zmian w Statutach znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol FIO

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol SFIO