Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Informujemy, że z dniem 29 września 2023 roku nastąpiły zmiany w Statutach Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO oraz Investor PPK SFIO. Ogłoszenia o zmianach w Statutach znajdują się w poniższych załącznikach:

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol FIO

Ogłoszenie o zmianach w statucie Investor Parasol SFIO

Ogłoszenie o zmianach w statucie Investor PPK SFIO

 

Jednocześnie została dokonana aktualizacja ww Prospektów Informacyjnych. Szczegółowy wykaz zmian w Prospektach znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Wykaz zmian Prospektu informacyjnego Investor Parasol FIO

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor PPK SFIO


Zaktualizowane Prospekty Informacyjne funduszy Investors zostały opublikowane na stronie investors.pl