Zmiany w ofercie i nowy zarządzający

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiany w ofercie i nowy zarządzający

Investor Value oraz Investor Surowcowy to subfundusze, które 30 czerwca 2023 r. pojawią się w ofercie Investors TFI. Oba powstaną poprzez zmianę polityki inwestycyjnej już istniejących subfunduszy.

Investor Value powstanie w wyniku zmiany polityki inwestycyjnej Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus. Subfundusz będzie koncentrował się na inwestycjach w akcje spółek charakteryzujących się atrakcyjną wyceną w porównaniu do bezpośrednich konkurentów, branży, czy też szerokiego rynku akcji. Ważnym kryterium wyboru firmy do portfela będzie jej potencjał do zwiększenia wartości poprzez poprawę wyników finansowych, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy. Investor Value uzupełni ofertę funduszy akcyjnych Investors TFI, w skład której wchodzą już między innymi Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu, Investor Quality, Investor Nowych Technologii oraz Investor Akcji Spółek Wzrostowych.

Nowym subfunduszem zarządzał będzie Tomasz Piotrowski, który 1 czerwca 2023 r. dołączy do zespołu Investors TFI. Tomasz Piotrowski karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w DWS Polska TFI. Od grudnia 2018 roku pracował w Skarbiec TFI. Nowy zarządzający będzie również współpracował zespołem zarządzających funduszami Investors TFI współtworząc portfele pozostałych subfunduszu akcyjnych
i mieszanych.

Investor Surowcowy, kolejna nowość w ofercie, zostanie utworzony na bazie Investor Akcji Rynków Wschodzących. Subfunduszem zarządzał będzie Maciej Kołodziejczyk, który obecnie zarządza między innymi subfunduszem Investor Gold Otwarty.

Z końcem czerwca na Investor Rynków Wschodzących zmieni się też nazwa subfunduszu Investor BRIC. Nowa nazwa ma lepiej odzwierciedlać strategię subfunduszu, który koncentruje się na inwestycjach w akcje i instrumenty dające ekspozycję na akacje spółek rynków wschodzących.

Wynikające ze zmian w ofercie zmiany w statucie Investor Parasol SFIO ogłoszone zostały ogłoszone 30 marca i wejdą w życie 30 czerwca 2023 r.