Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych lipiec 2022

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022 roku nastąpiły zmiany w Statutach Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO. Ogłoszenia o zmianach znajdują się w poniższych załącznikach:

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol FIO

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol SFIO

Jednocześnie została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO. Szczegółowy wykaz zmian w Prospektach znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Teksty jednolite Prospektów Informacyjnych znajdują się w poniższych załącznikach:

Prospekt Informacyjny Investor SFIO

Prospekt Informacyjny Investor FIO