Investors TFI kolejny rok wśród liderów rynku

  • Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Zrównoważony oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego zdobyły nagrodę Alfa 2020 przyznawaną przez Analizy Online dla najlepszych funduszy inwestycyjnych.
  • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego jest najczęściej nagradzanym przez Analizy Online funduszem inwestycyjnym – w ośmiu dotychczasowych edycjach nagród Alfa sześć razy był nagradzany jako najlepszy fundusz stabilnego wzrostu.
  • Dla Investor Akcji Spółek Dywidendowych to druga z rzędu nagroda dla najlepszego funduszu akcji polskich.
  • Po trzech z rzędu zwycięstwach w rankingu najlepszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (w latach 2017-2019), Investors TFI utrzymało pozycję w ścisłej czołówce, zdobywając wyróżnienie w kategorii Najlepsze TFI 2020 r.
  • Investors TFI szósty rok z rzędu znalazło się wśród najlepszych TFI w rankingu dziennika Rzeczpospolita.

Nagroda przyznawana przez firmę Analizy Online ma na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka. W tym roku nagrody Alfa zdobyły:

  • Investor Akcji Spółek Dywidendowych – najlepszy fundusz akcji polskich,
  • Investor Zrównoważony – najlepszy fundusz zrównoważony,
  • Investor Zabezpieczenia Emerytalnegonajlepszy fundusz stabilnego wzrostu.

W przypadku wszystkich trzech subfunduszy nagroda Alfa 2020 była kolejnym potwierdzeniem długoterminowej efektywności inwestycyjnej. Investor Akcji Spółek Dywidendowych został uznany za najlepszy fundusz akcji polskich 2019 r. Inwestor Zrównoważony był laureatem nagrody Alfa za 2013, 2014, 2018 i 2019 rok, a w 2015 r. uzyskał wyróżnienie. Dla Investor Zabezpieczenia Emerytalnego to już szósta nagroda – statuetki Alfa zdobywał wcześniej
w 2013, 2014, 2016, 2017 i 2019 roku.

Bardzo dobre wyniki funduszy Investors TFI powodują, że od lat utrzymujemy się w wśród najefektywniejszych krajowych firm zarządzających funduszami. W ośmiu dotychczasowych edycjach nagród Alfa Investors TFI trzykrotnie uznane zostało za najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych i trzykrotnie zdobyło wyróżnienie.

Efektywność naszych funduszy doceniają też specjaliści Rzeczpospolitej, której ranking powstaje na podstawie oceny wyników funduszy inwestycyjnych wypracowanych w perspektywie 6 miesięcy, roku, 3 i 5 lat. Dziennik przyznaje punkty za wyniki osiągane w grupach funduszy: akcji polskich (uniwersalnych i małych i średnich spółek), akcji zagranicznych, mieszanych polskich, obligacji skarbowych, obligacji skarbowych długoterminowych, obligacji uniwersalnych, obligacji uniwersalnych długoterminowych oraz dłużnych korporacyjnych.

Po czterech z rzędu zwycięstwach, w 2020 r. roku Investors TFI zajęło drugie miejsce. Autorzy rankingu Rzeczpospolitej zwracają uwagę na bardzo dobre wyniki funduszy mieszanych Investors.
Od lat numerem jeden w kategorii funduszy mieszanych jest Investors TFI. Tak jest i tym razem – w okresie 12 miesięcy najwyższą stopę zwrotu, tj. blisko 29% wypracował Investor Zrównoważony. Co ważne, nie był to jednorazowy wystrzał. W horyzoncie trzyletnim Investor Zrównoważony zarobił ponad 42%, a w pięć lat 91%.” – czytamy w Rzeczpospolitej. W ścisłej czołówce funduszy mieszanych znalazł się również Investor Zabezpieczania Emerytalnego. Wpływ na wysokie miejsce w zestawieniu Rzeczpospolitej miały też bardzo dobre wyniki Investor Akcji oraz Investor Akcji Spółek Dywidendowych
osiągamy. mówi Zbigniew Wójtowicz, prezes Investors TFI.