Wyceny jednostek funduszy Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Wyceny jednostek uczestnictwa funduszy Investors

Wycena na dzień

30.11.2023

Wybierz

Fundusz parasolowy - potoczna nazwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, z których każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Zamiana jednostek między subfunduszami jednego funduszu parasolowego nie skutkuje koniecznością odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. W ofercie Investors TFI dostępne są fundusze Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.
Wskaźnik SRRI – wskaźnik ryzyka obrazujący zmienność jednostek uczestnictwa (różnicę między maksymalną i minimalną tygodniową stopą zwrotu w okresie 5 lat). Poziom ryzyka prezentowany jest w skali od 1 do 7, gdzie 7 oznacza najwyższy poziom ryzyka. Wskaźnik bazuje na historycznych stopach zwrotu, co oznacza, że może się zmieniać. Nie obejmuje też wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w fundusze.
(oznacz gwiazdką fundusze, które Cię interesują)
PorównajNazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %Ulubione
1D12M3L5L
Investor Akcjikat.AInvestor FIO5/7 323,72 PLN-0,51 %13,19 %-16,88 %21,53 %23,35 %9,18 %-3,01 %0,60 %59,08 %223,72 %
Investor Akcji Spółek Wzrostowychkat.AInvestor SFIO5/7 129,36 PLN-0,18 %11,58 %-26,69 %11,50 %21,21 %13,68 %-2,96 %-2,29 %-29,42 %
Investor Akumulacji Kapitałukat.AInvestor SFIO3/7 100,98 PLN-0,11 %14,24 %-1,47 %-1,13 %13,82 %1,74 %2,08 %5,97 %-0,99 %
Investor Bezpiecznego Wzrostukat.AInvestor SFIO2/7 109,76 PLN-0,02 %11,24 %7,46 %12,41 %9,30 %1,31 %1,65 %4,11 %-9,81 %
Investor Dochodowykat.AInvestor SFIO2/7 148,49 PLN0,03 %11,66 %7,10 %9,95 %8,60 %0,92 %1,78 %3,55 %18,61 %47,78 %
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostukat.AInvestor FIO4/7 803,16 PLN-0,11 %34,59 %34,04 %88,15 %35,39 %4,67 %7,20 %15,53 %101,32 %703,16 %
Investor Gold Otwartykat.AInvestor SFIO4/7 182,62 PLN-0,07 %11,33 %6,18 %40,86 %8,52 %2,40 %3,25 %1,60 %32,46 %82,58 %
Investor Indie i Chinykat.AInvestor SFIO4/7 253,43 PLN1,43 %-12,96 %-6,71 %11,18 %-10,65 %-0,88 %-3,67 %-2,04 %48,25 %153,38 %
Investor Niemcykat.AInvestor SFIO5/7 246,26 PLN0,44 %10,41 %8,67 %23,71 %13,92 %9,31 %0,42 %1,52 %33,84 %146,21 %
Investor Nowych Technologiikat.AInvestor SFIO5/7 166,59 PLN-0,29 %12,71 %-23,61 %40,20 %23,04 %11,74 %-2,48 %-1,76 %146,54 %65,79 %
Investor Obligacjikat.AInvestor FIO3/7 340,31 PLN-0,10 %12,56 %-8,10 %1,59 %11,79 %1,53 %1,74 %4,80 %19,03 %240,31 %
Investor Oszczędnościowykat.AInvestor FIO2/7 289,49 PLN0,03 %12,02 %9,38 %14,52 %9,81 %1,12 %1,88 %4,24 %29,03 %189,14 %
Investor PPK 2025kat.AInvestor PPK SFIO3/7 113,85 PLN-0,09 %16,99 %7,57 %-15,60 %1,74 %3,11 %7,56 %-13,85 %
Investor PPK 2030kat.AInvestor PPK SFIO3/7 118,54 PLN-0,11 %20,22 %14,16 %-19,10 %2,49 %4,06 %9,77 %-18,54 %
Investor PPK 2035kat.AInvestor PPK SFIO3/7 125,64 PLN-0,14 %24,22 %21,36 %-23,21 %3,48 %5,37 %12,72 %-25,64 %
Investor PPK 2040kat.AInvestor PPK SFIO4/7 126,56 PLN-0,15 %25,62 %23,65 %-24,79 %3,93 %5,92 %13,79 %-26,56 %
Investor PPK 2045kat.AInvestor PPK SFIO4/7 129,80 PLN-0,18 %27,01 %26,51 %-26,50 %4,23 %6,49 %14,95 %-29,80 %
Investor PPK 2050kat.AInvestor PPK SFIO4/7 130,77 PLN-0,17 %27,77 %27,47 %-27,32 %4,46 %6,66 %15,40 %-30,77 %
Investor PPK 2055kat.AInvestor PPK SFIO4/7 129,60 PLN-0,16 %28,00 %26,77 %-27,46 %4,42 %6,50 %15,37 %-29,60 %
Investor PPK 2060kat.AInvestor PPK SFIO4/7 132,23 PLN-0,18 %27,22 %26,40 %-26,71 %4,43 %6,43 %15,14 %-32,23 %
Investor PPK 2065kat.AInvestor PPK SFIO4/7 111,47 PLN-0,18 %26,21 %--25,83 %4,46 %6,22 %14,63 %-11,47 %
Investor Qualitykat.AInvestor SFIO4/7 231,08 PLN0,31 %14,56 %26,18 %41,57 %19,72 %8,10 %1,57 %7,95 %51,57 %131,03 %
Investor Rosja (w likwidacji)kat.AInvestor SFIO6/783,01 PLN

2022-02-28

-36,04 %-17,01 %-42,57 %-44,41 %-60,37 %-55,74 %-17,01 %-17,01 %-50,71 %-17,01 %
Investor Rynków Wschodzącychkat.AInvestor SFIO4/783,81 PLN0,35 %1,74 %-8,45 %4,97 %2,62 %5,22 %0,17 %3,13 %32,82 %-16,59 %
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwakat.AInvestor SFIO4/783,68 PLN0,32 %-4,05 %9,96 %5,75 %-0,56 %5,72 %-2,04 %0,30 %42,41 %-16,72 %
Investor Surowcowykat.AInvestor SFIO4/782,57 PLN-0,58 %4,02 %-3,74 %2,37 %5,90 %-2,69 %-3,10 %5,00 %--17,39 %
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/766,93 PLN-0,15 %16,22 %3,26 %29,68 %16,95 %5,92 %-1,75 %7,83 %25,60 %-33,09 %
Investor Top Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/7 395,64 PLN-0,79 %28,05 %25,81 %55,82 %29,23 %4,55 %3,11 %12,99 %51,87 %293,28 %
Investor Turcjakat.AInvestor SFIO6/7 152,33 PLN-0,13 %-2,85 %69,56 %33,92 %-9,78 %1,95 %-6,87 %7,82 %-20,79 %52,30 %
Investor Valuekat.AInvestor SFIO4/788,49 PLN0,73 %2,09 %-11,59 %-8,31 %2,01 %6,14 %-0,21 %0,99 %--11,50 %
Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.AInvestor FIO3/741,33 PLN-0,14 %16,78 %-7,35 %20,08 %17,28 %2,73 %2,76 %7,21 %59,33 %312,89 %
Investor Zrównoważonykat.AInvestor FIO4/7 775,76 PLN-0,25 %19,01 %-6,92 %36,10 %20,91 %4,35 %2,91 %8,25 %103,84 %675,76 %
Porównaj /5