Nowe zasady rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Nowe zasady rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych

1 stycznia 2024 roku zmieniły się zasady rozliczana podatku od dochodów uzyskanych przez inwestorów indywidualnych z funduszy inwestycyjnych. To ważna zmiana – dzięki niej możesz kompensować zyski i straty osiągane na inwestycjach w fundusze z zyskami i stratami osiąganymi z innych inwestycji kapitałowych. Oznacza to jednak konieczność samodzielnego rozliczania uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów na podstawie informacji PIT8-C.

Rozliczanie podatku od dochodów z funduszy - jak było

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem osoby fizyczne płacą ryczałtowy podatek w wysokości 19% od wszystkich dochodów kapitałowych. Do końca 2023 roku to fundusz odprowadzał podatek od osiągniętego zysku. Jak to wyglądało w praktyce?

Przykład 1. Załóżmy, że Twoja inwestycja wyniosła 1 000 zł. Po pół roku, gdy wartość jednostek uczestnictwa wyniosła 1 100 zł, wycofujesz pieniądze. Twój dochód do opodatkowania to 100 zł. Do końca 2023 r. gdy umorzyłeś/umorzyłaś jednostki uczestnictwa uzyskując dochód, to fundusz pobierał i odprowadzał do urzędu skarbowego podatek. Odnosząc się więc do naszego przykładu – po złożeniu dyspozycji umorzenia do Ciebie trafiało 1 081 zł, a 19 zł dla Urzędu Skarbowego odprowadzał fundusz.

Rozwiązanie takie powodowało, że nie musiałeś/musiałaś w rozliczeniu rocznym PIT uwzględniać dochodów z funduszy inwestycyjnych. Ten sposób rozliczania miał jednak też jedną ważną wadę.

Przykład 2. Załóżmy, że w ciągu roku dwa razy umorzyłeś/umorzyłaś jednostki uczestnictwa – raz osiągając zysk w wysokości 100 zł, raz stratę 30 zł. Twój realny dochód wyniósł więc 70 zł. Ponieważ jednak, zgodnie z prawem, wynik z każdej transakcji podlegał odrębnemu rozliczeniu podatkowemu – podatek odprowadzony został od 100 zł zysku, a zrealizowana strata nie zmniejszała Twoich obciążeń podatkowych. Do Urzędu Skarbowego trafiło 19 zł.
Zasady przedstawione na powyższym przykładzie dotyczą też kompensacji dochodów lub strat osiągniętych z funduszy z dochodami/stratami z innych inwestycji kapitałowych, na przykład w akcje lub obligacje. Od 1 stycznia 2024 r. to się zmieniło.

Rozliczanie podatku od dochodów z funduszy - obowiązujące zasady

Od 1 stycznia 2024 r. roku fundusz nie pobiera już i nie odprowadza podatku w związku z odkupieniem lub konwersją jednostek uczestnictwa. Wracając do naszego przykładu – po umorzeniu w 2024 r. jednostek otrzymasz 1 100 zł, a podatek musisz rozliczyć samodzielnie w zeznaniu podatkowym składanym w 2025 r.

Fundusz, w który zainwestowałeś/zainwestowałaś udostępni informację PIT-8C, w której wykazane zostaną przychody i koszty dotyczące inwestycji zrealizowanych przez Ciebie w danym roku wraz z uzyskanym wynikiem (dochód lub strata). Dane przedstawione w tej informacji posłużą Ci do wypełnienia deklaracji PIT-38.

Nowe regulacje pozwolą obniżyć podatek w sytuacjach takich, jak opisana w Przykładzie 2. Po wejściu w życie zmienionych przepisów od 100 zł dochodu odliczysz 30 zł straty i podatek zapłacisz tylko od faktycznego dochodu (70 zł).

Kompensacja zysków ze stratami będzie obejmowała różne rodzaje inwestycji, w tym zarówno otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne, jak i bezpośrednie inwestycje w akcje czy obligacje.

e-PIT

Konieczność samodzielnego rozliczenia podatku nie brzmi kusząco? To prawda – wygodniej, gdy ktoś rozlicza się za nas. Takie rozliczenie jest możliwe dzięki usłudze e-PIT. Na stronie podatki.gov.pl/pit znajdziesz gotową deklarację PIT-38.

Pamiętaj jednak, że warto zweryfikować dane w deklaracji. Mogą one nie zawierać wszystkich inwestycji lub nie uwzględniać strat z lat ubiegłych!

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych z PPK, PPE, IKE i IKZE zasadniczo pozostają bez zmian. Jeśli spełnisz warunki określone w każdym z programów – możesz w pełni korzystać z preferencji podatkowych. Jeśli wcześniej umorzysz jednostki funduszy, które masz w jednym z tych programów, podatek rozliczony zostanie na zasadach obowiązujących do końca 2023 r.  – odprowadzi go fundusz, a Ty otrzymasz na rachunek kwotę pomniejszoną o podatek.

Rozliczanie dochodów z funduszy – z czego wynika zmiana

Zmiana jest pokłosiem nowych przepisów, których celem jest umożliwienie kompensacji w celach podatkowych dochodów/strat z funduszy inwestycyjnych z innymi dochodami kapitałowymi.

By dokładniej wyjaśnić konsekwencje zmian przygotowaliśmy zestaw najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami na nie.

 

Pamiętaj! Intencją niniejszego materiału jest opisanie w przystępny sposób konsekwencji zmian w rozliczaniu podatku od dochodów z funduszy. Ani materiał, ani sekcja pytań i odpowiedzi nie stanowią jednak porady podatkowej. Obowiązki podatkowe zależą od Twojej indywidualnej sytuacji i w celu ich ustalenia może być wskazane skorzystanie z porady prawnej lub podatkowej Jako Investors TFI nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu szkody powstałej na podstawie wykorzystania informacji zawartych w tym materiale.

Udostępnij, jesli spodobał Ci się nasz artykuł!

Zobacz również

Kategorie funduszy

Jakie są główne typy funduszy i czym się charakteryzują.

Wybór czy konieczność

Sprawdź dlaczego dodatkowe oszczędzanie na emeryturę staje się koniecznością.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.