Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investors PPK SFIO

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investors PPK SFIO

Uprzejmie informujemy, że 4 czerwca 2022 r. dokonana została aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investors PPK SFIO. Wykaz zmian oraz aktualna treść Prospektu znajdują się w załącznikach.