Aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Uprzejmie informujemy, że 30 maja 2023 roku została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO oraz Investor PPK SFIO. Poniżej prezentujemy wykaz zmian oraz jednolitą treść dokumentów.