Przedłużenie likwidacji Investor Rosja

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Przedłużenie likwidacji Investor Rosja

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, jako likwidator subfunduszu Investor Rosja wydzielonego w ramach funduszu Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w związku obiektywnym brakiem możliwości zbycia wszystkich aktywów Subfunduszu w zakładanym terminie, ogłasza o zmianie na 12 stycznia 2024 r planowanego dnia zakończenia likwidacji.