Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2022

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2022

Ogłoszenie 21/2022 z dnia 01/06/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 17/2022 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto
na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 maja 2022 roku.

Raport bieżący 17/2022