Aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Uprzejmie informujemy, że 30 maja 2022 roku została dokonana roczna aktualizacja Prospektów Informacyjnych Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO oraz Investor PPK SFIO.

Zmiany w Prospektach dotyczą:  

1. Aktualizacji danych finansowych Towarzystwa (kapitał własny) na 31.12.2021 r., rozdz. II.4. (Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO, Investor PPK SFIO).

3. Aktualizacji wartości wskaźnika WKC i kosztów niewłączonych do wskaźnika dla każdego subfunduszu na 31.12.2021 r., rozdziały: IIIA.16.2., IIIB.16.2., IIIC.16.2., IIID.16.2., IIIE.16.2., IIIF.16.2., IIIG.16.2., IIIH.16.2. (Investor Parasol FIO). Rozdziały: IIIA.16.2., IIIB.16.2., IIID.16.2., IIIE.16.2., IIIF.16.2., IIIG.16.2., IIIH.16.2., III I.16.2., IIIJ.16.2., IIIL.16.2., IIIM.16.2., IIIN.16.2., IIIO.16.2., IIIP.16.2., IIIR.16.2. (Investor Parasol SFIO). Rozdziały IIIA.17.2., IIIB.17.2., IIIC.17.2., IIID.17.2., IIIE.17.2., IIIF.17.2., IIIG.17.2., IIIH.17.2. (Investor PPK SFIO).

4. Aktualizacji podstawowych danych finansowych subfunduszy na 31.12.2021 r. (wartość aktywów netto, średnia stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, średnia stopa zwrotu z benchmarku), rozdziały: IIIA.17., IIIB.17., IIIC.17., IIID.17., IIIE.17.,  IIIF.17., IIIG.17., IIIH.17. (Investor Parasol FIO) oraz rozdziały: IIIA.17., IIIB.17., IIID.17., IIIE.17.,  IIIF.17., IIIG.17., IIIH.17., III I.17., IIIJ.17, IIIL.17., IIIM.17., IIIN.17., IIIO.17, IIIP.17., IIIR.17.  (Investor Parasol SFIO). IIIA.18., IIIB.18., IIIC.18., IIID.18., IIIE.18.,  IIIF.18., IIIG.18., IIIH.18.  (Investor PPK SFIO).

5. Aktualizacji rozdziału V.2. „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa”. (Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO).

6. Aktualizacji rozdz. VII.3.  „Oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych”. (Investor Parasol FIO, Investor Parasol SFIO, Investor PPK SFIO).

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne funduszy Investors zostały opublikowane na stronie investors.pl