Ocena RN stosowania ładu korporacyjnego maj 2022

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Ocena RN stosowania ładu korporacyjnego maj 2022

Ocena RN stosowania ładu korporacyjnego maj 2022

Informujemy, że w dniu 20 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §12 ust. 1 lit. p) Regulaminu Rady Nadzorczej, w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §27 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., oceniła że Towarzystwo w roku obrotowym 2021 prawidłowo wywiązało się ze stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.