Investor Gold FIZ - Zmiana Statutu

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - Zmiana Statutu

Ogłoszenie 27/2022 z dnia 10/05/2022

W dniu 4 maja 2022 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) przyjęło zmiany, a w dniu 4 maja 2022 r. tekst jednolity Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Przedmiotowe zmiany znajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 4 maja 2022 r., Rep. A Nr 1731/2022 zawierającego zmiany Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz wypis aktu notarialnego z dnia 4 maja 2022 r., Rep. A Nr 1735/2022 zawierającego tekst jednolity Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – sporządzone przed notariusz Iloną Marchocką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy Alei Szucha 8, dostępne są w siedzibie Towarzystwa.

Przedmiotowe zmiany na podstawie art. 24 ust. 8  pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 35 ust. 4 w zw. z ust. 3 Statutu funduszu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 14 kwietnia 2022 r. sygn. DFF.4022.1.2.2022.ASz udzieliła zgody Investor Gold Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji spółce Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wykaz zmian Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przedkłada się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Wykaz zmian statutu Investor Gold FIZ z dnia 4 maja 2022r.                                                                                                                                                                                                                                        Statut Investor Gold FIZ z dnia 4maja 2022