Investor CEE FIZ - sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor CEE FIZ - sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2023

Ogłoszenie 23/2023 z dnia 30/08/2023

W załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor CEE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor CEE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2023 roku.

Raport półroczny