IInvestor FIZ - sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

IInvestor FIZ - sprawozdanie finansowe za 1. półrocze 2023

Ogłoszenie 33/2023 z dnia 30/08/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający półroczne sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2023 r.

Raport półroczny