Investor FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2022 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2022 r.

Ogłoszenie 10/2022 z dnia 01/03/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 09/2022 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 lutego 2022 roku.

Raport bieżący 09/2022 Investor FIZ