Aktualizajca Prospektów Informacyjnych

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Aktualizajca Prospektów Informacyjnych

Uprzejmie informujemy, że 25 lutego 2022 roku nastąpiła aktualizacja Prospektów Informacyjnych Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.

Szczegółowy wykaz zmian w Prospektach znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

 

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO zostały opublikowane na stronie investors.pl