Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych

Uprzejmie informujemy, że 21 lutego 2022 roku nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 21 lutego 2022 roku. Informacje na temat zmian w Statutach znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol FIO

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Investor Parasol SFIO

Jednocześnie została dokonana aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO i Investor Parasol SFIO.

Szczegółowy wykaz zmian w Prospektach znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Inestor Parasol SFIO

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne funduszy Investors zostały opublikowane na stronie investors.pl