Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2021

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2021

Ogłoszenie 50/2021 z dnia 03/11/2021

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 39/2021 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w listopadzie 2021 roku.

Raport bieżący nr 39/2021 Investor FIZ