Informacja o prawidłowej wycenie WAN/JU Investor PPK 2050 na 27.10.2021 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Informacja o prawidłowej wycenie WAN/JU Investor PPK 2050 na 27.10.2021 r.

Informacja o prawidłowej wycenie WAN/JU Investor PPK 2050 na 27.10.2021 r.

Informujemy, że z przyczyn technicznych na stronie investors.pl nie została opublikowana aktualna wycena jednostek uczestnictwa subfunduszu Investor PPK 2050 na dzień 27.10.2021 r., a w jej miejsce została opublikowana wycena jednostek uczestnictwa na dzień 26.10.2021 r. Wycena wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu Investor PPK 2050  na dzień 27.10.2021 r. wyniosła 125,74 zł.