Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 października 2021

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 października 2021

Ogłoszenie 45/2021 z dnia 03/11/2021

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2021 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 października 2021 roku.

Raport bieżący 38/2021 Investor Gold FIZ