Investor FIZ - raport bieżący z dnia 25/08/2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - raport bieżący z dnia 25/08/2023

Ogłoszenie 32/2023 z dnia 25/08/2023

Przekazujemy Raport bieżący 28/2023 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji Pana Michała Słysza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Investors TFI.

Raport bieżący 28/2023