Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu CI w sierpniu 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu CI w sierpniu 2023

Ogłoszenie 30/2023 z dnia 02/08/2023

Przekazujemy Raport bieżący 27/2023 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sierpniu 2023 roku.

Raport bieżący 27/2023