Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2023

Ogłoszenie 24/2023 z dnia 03/07/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 22/2023 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2023 roku.

Raport bieżący 22/2023