Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2023

Ogłoszenie 17/2023 z dnia 03/07/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2023 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 
na Dzień Wyceny 30 czerwca 2023 roku.

Raport bieżący 14/2023