Zmiany w statucie oraz aktualizacja prospektu Investor Parasol SFIO

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiany w statucie oraz aktualizacja prospektu Investor Parasol SFIO

Informujemy, że 30 czerwca 2023 roku weszły w życie zmiany Statutu Investor Parasol SFIO oraz związana z nimi aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu.