Investor Gold FIZ - Wykup CI na 31 maja 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - Wykup CI na 31 maja 2023

Ogłoszenie 22/2023 z dnia 02/06/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 20/2023 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupie certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 maja 2023 roku.

Raport bieżący 20/2023