Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu certyfikatów inwestycyjnych w marcu 2023 r.

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu certyfikatów inwestycyjnych w marcu 2023 r.

Ogłoszenie 11/2023 z dnia 02/03/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2023 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w marcu 2023 roku.