Zmiana regulaminu korzystania z Investor Online

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Zmiana regulaminu korzystania z Investor Online

Ogłoszenie z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmiany treści „Regulaminu korzystania z Investor Online”.

W związku z wdrożeniem dodatkowej funkcjonalności umożliwiającej składanie zleceń w trybie awaryjnym, wprowadza się następujące zmiany w „Regulaminu korzystania z Investor Online” (dalej „Regulamin”):

pkt 8.6 Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu:
„8.6 W razie niedostępności Investor Online, Użytkownik uprawniony jest do stosowania Formularzy awaryjnych. W przypadku przyjęcia Dyspozycji przy pomocy formularzy awaryjnych, ta sama Dyspozycja nie może zostać dodatkowo przekazana przy pomocy Investor Online.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8.6  W razie niedostępności Investor Online, Użytkownik uprawniony jest do:
8.6.1    stosowania Formularzy awaryjnych,
8.6.2    skorzystania innej metody złożenia Dyspozycji wskazanej użytkownikowi przez Investors TFI, w tym za pomocą udostępnionego systemu awaryjnego.
W przypadku przyjęcia Dyspozycji w sposób wskazany powyżej, ta sama Dyspozycja nie może zostać dodatkowo przekazana przy pomocy Investor Online.”.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Zmiany Regulaminu, o których mowa powyżej, zgodnie z pkt 7.4 Regulaminu, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie regulaminu Investor Online

Regulamin korzystania z Investor Online