Investor Gold FIZ - raport kwartalny za II kwartał 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - raport kwartalny za II kwartał 2023

Ogłoszenie 27/2023 z dnia 27/07/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 2 kwartał 2023 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Raport kwartalny za 2 kwartał 2023