Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor CEE FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2023

Ogłoszenie 01/2024 z dnia 02/01/2024

W załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości Raport bieżący 01/2024 Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto  na Certyfikat Inwestycyjny Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2024 roku.
Raport bieżący 01/2024