Investor Gold FIZ - Wykup CI na 31 grudnia 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - Wykup CI na 31 grudnia 2023

Ogłoszenie 02/2024 z dnia 03/01/2024

W załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości Raport bieżący 02/2024 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Raport bieżący 02/2024