Investor FIZ - Zamiar wykupu w lutym 2024

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - Zamiar wykupu w lutym 2024

Ogłoszenie 07/2024 z dnia 02/02/2024

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 07/2024 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lutym 2024 roku.

Raport bieżący 07/2024