Investor FIZ - raport kwartalny za IV kwartał 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor FIZ - raport kwartalny za IV kwartał 2023

Ogłoszenie 08/2024 z dnia 08/02/2024

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2023 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Raport kwartalny za 4 kwartał 2023 r.