Investor Gold FIZ - raport kwartalny za IV kwartał 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - raport kwartalny za IV kwartał 2023

Ogłoszenie 8/2024 z dnia 8/02/2024

W załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2023 r. Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Raport kwartalny za 4 kwartał 2023 r.