Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu CI w listopadzie 2023

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Gold FIZ - Zamiar wykupu CI w listopadzie 2023

Ogłoszenie 43/2023 z dnia 03/11/2023

W załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2023 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w listopadzie 2023 roku.

Raport bieżący 38/2023